Najnowsze informacje

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy to zbiór przepisów regulujących stosunki między pracownikami a pracodawcami, mających na celu równowagę interesów obu stron oraz ochronę praw i godności pracowników. Tworzenie warunków do sprawnego funkcjonowania rynku pracy, zapewnienie odpowiedniej ochrony socjalnej,...