Szkody górnicze powstają na terenach, które znajdują się w sąsiedztwie kopalni. W wyniku działania zakładów wydobywczych okoliczni mieszkańcy mogą doświadczać wielu strat, z którymi jednak nie są pozostawieni sami sobie. Kopalnia ma bowiem obowiązek, na wniosek poszkodowanego, wypłacić odszkodowanie za szkody górnicze lub usunąć szkody.

Jeśli mieszkasz na Górnym Śląsku w pobliżu którejś z działających kopalni, warto wiedzieć jak naprawić szkody górnicze i na co można liczyć od zakładu wydobywczego. Dochodzenie odszkodowania wymaga właściwej kalkulacji powstałej szkody, a także złożenia wniosku. Poszkodowani mają na do 5 lat. Jeśli przez ten czas nie zgłoszą szkody, przedawni się ona.

Jak powstają szkody górnicze?

Szkody górnicze powstają w wyniku prac w zakładach wydobywczych, które wiążą się z osuwiskami i uszkodzeniami na pobliskich terenach. W budynkach mogą pojawiać się pęknięte ściany, uszkodzenia w fundamentach, osunięcie części lub całości obiektu. Często mamy również do czynienia z zalanymi piwnicami. Szkody dotyczą nie tylko budynków mieszkalnych czy gospodarskich, ale również gruntów oraz pól uprawnych. Osoby poszkodowane mają prawo dochodzenia swoich roszczeń od kopalni. Mogą być one wypłacone w postaci odszkodowania, można również zażądać, aby kopalnia naprawiła wszystkie powstałe szkody. Jak jednak pokazuje praktyka, odszkodowania zwykle są zaniżone, a naprawianie szkód odbywa się często powierzchownie. Wtedy warto wejść na drogę sądową.

Warto dochodzić swoich roszczeń

Odszkodowania za szkody górnicze w Ornontowicach można uzyskać działając na własną rękę lub zlecić wszelkie działania prawne wyspecjalizowanej kancelarii. To drugie rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej skuteczne – doświadczeni specjaliści, znający tematykę szkód górniczych, są w stanie uzyskać odszkodowanie w pożądanej wysokości, często nawet na etapie postępowania przedsądowego.

Dodaj komentarz