Notariusze jako zawód regulowany działają w ograniczonych ramach prawnych i są zobowiązani do stosowania uczciwych opłat w stosunku do swoich klientów. Dodatkowo w przypadku wielu czynności wysokość opłat jest do pewnego stopnia regulowana przez ustawę. W ramach jednego miasta stawki u wielu specjalistów mogą tym samym kształtować się na bardzo podobnym poziomie. Dowiedz się zatem z czego składa się sama opłata i w jaki sposób notariusz może wpływać na jej wysokość.

Taksa notarialna i dodatkowe koszty

W przypadku działalności notariuszy podstawą do określenia wysokości opłat jest taksa notarialna. Wysokość wynagrodzenia wynikająca z taksy jest dokładnie określona w rozporządzeniu. Przewiduje ile może wynieść maksymalna opłata za dany rodzaj usługi. Kancelarie notarialne w Gliwicach są zatem prawnie zobowiązane do jej przestrzegania. Samo rozporządzenie koncentruje się na kwotach maksymalnych. Oznacza to zatem, że notariusz może zażądać od swoich klientów niższych opłat i tym samym wyróżnić się na rynku. Wszystko zależy od tego na jakim poziomie notariusz ustali swoje koszty dodatkowe. Wysokość tych jest ustalana w pełni indywidualnie. Jedynym ograniczeniem jest fakt, że nie można przekroczyć maksymalnej wysokości opłaty, która wynika z rozporządzenia.

Od czego zależy wysokość taksy notarialnej?

Wysokość samej taksy jest w głównej mierze uzależniona od wartości czynności notarialnej. W związku z tym potwierdzenie kosztownych transakcji będzie wiązało się z wyższą opłatą. Może to dotyczyć takich czynności, jak: sprzedaż lub zakup nieruchomości czy przekazanie darowizny.

Czynności notarialne, które są uniezależnione od ich wartości to: sporządzenie testamentu, potwierdzenie dziedziczenia lub umowy związane z podziałek majątku. W takim przypadku wysokość opłaty ustalana jest przez rozporządzenie i może wynieść ½ lub ¼ maksymalnej stawki.

Szukając pomocy na korzystnych warunkach warto sięgnąć po usługi, które świadczy notariusz Małachowski. Renomowany specjalista będzie w stanie zaproponować rzetelną pomoc, której koszty będą zgodne z obecnymi przepisami.

Dodaj komentarz