eurobank wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu  przeprowadził akcję „Krew jest dobra”. W ciągu 7 miesięcy, prawie 7 tysięcy osób oddało łącznie 3 091 050 ml krwi. Co ważne – już jednorazowe oddanie krwi (450 ml) może uratować życie nawet 3 osobom.

Głównym celem zorganizowanej przez eurobank akcji było wsparcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu oraz edukacja społeczeństwa – uświadomienie, że choć większość z nas boi się igły i strzykawki, to strach ten jest niczym wobec wielkiej satysfakcji, jaką daje uratowanie czyjegoś życia. – W ramach akcji „Krew jest dobra” zwracaliśmy uwagę na bardzo istotny temat – krwi nie można niczym zastąpić, nie można jej wyprodukować. Dlatego tak ważne są wszelkie inicjatywy mające na celu zachęcenie jak największej liczby osób do oddawania krwi. Tym bardziej cieszy nas fakt, że również wielu pracowników eurobanku zdecydowało się wziąć udział w akcji i oddać krew – mówi Magdalena Suchanek, Dyrektor Zarządzający w eurobanku.

Z danych RCKiK wynika, że na Dolnym Śląsku co dwie minuty ktoś potrzebuje transfuzji krwi.

– Obserwujemy duże zapotrzebowanie na krew z dolnośląskich szpitali i klinik. Informacje o obecnie najbardziej potrzebnych grupach krwi oraz stany krwi są codziennie aktualizowane na naszej stronie internetowej www.rckik.wroclaw.pl – mówi Adrianna Franc, Zastępca Kierownika Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Promocji, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Krew jest niezbędna m.in. dla dzieci i dorosłych walczących z rakiem, dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków czy osób przewlekle chorych. – Krwi niestety nie możemy długo magazynować. Koncentrat krwinek czerwonych może być przetoczony pacjentowi tylko w ciągu 42 dni od pobrania, a koncentrat krwinek płytkowych – jedynie w ciągu 5 dni. Dlatego tak ważne jest regularne zgłaszanie się osób do oddawania krwi i pozyskiwanie nowych krwiodawców – dodaje Adrianna Franc z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Krwiodawcą może być każda osoba w wieku 18-65 lat, która waży powyżej 50 kilogramów. Jej stan zdrowia powinien odpowiadać niezbędnym wymaganiom zdrowotnym. Do oddania krwi należy zgłosić się wypoczętym, po lekkim, niskotłuszczowym posiłku. W ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi zaleca się wypić ok. 2 litrów płynów. Należy również pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. Szczegółowe informacje dla krwiodawców znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Akcja „Krew jest dobra”, w ramach której eurobank aktywnie wspierał działania RCKiK we Wrocławiu oraz włączał się do popularyzacji wiedzy na temat oddawania krwi w Polsce, prowadzona była przez 7 miesięcy i objęła swoim zasięgiem całe województwo dolnośląskie. Dzięki 102 akcjom wyjazdowym specjalny krwiobus odwiedził 40 miejscowości – umożliwiło to zaangażowanie się w akcję również pracownikom eurobanku z poszczególnych oddziałów. Dodatkowo zorganizowano 11 śród z eurobankiem w RCKiK we Wrocławiu. W ramach akcji udało się zebrać aż 3 091 050 ml krwi od 6 869 osób – taka ilość krwi może uratować życie nawet 20 607 osób.

Akcja „Krew jest dobra” wpisała się także w platformę komunikacyjną eurobanku, której główną osią są 3 postaci wampirów: Felix, Vlad i Maciek. – Do tej pory nasi bohaterowie prezentowali zalety produktów i usług, które oferujemy naszym klientom. Tym razem wampirza stylistyka pomogła nam mówić o temacie ważnym społecznie i zachęcać ludzi do zaangażowania się w akcję oddawania krwi – dodaje Delfina Kaczałko, Zastępca Dyrektora Departamentu Marketingu w eurobanku.

Dodaj komentarz