Ubezpieczenie na życie pozwala na zabezpieczenie finansowe dla rodziny ubezpieczonego w razie jego śmierci, uszczerbku na zdrowiu, zdiagnozowania choroby czy nieszczęśliwego wypadku. Odszkodowanie trafia do ubezpieczonego, a w przypadku zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym do wskazanych w umowie uposażonych. Polisa życiowa może mieć charakter tylko ochronny lub mieszany, czyli z opcją długoterminowego oszczędzania albo inwestowania części wpłacanej składki.

Jak ważne jest posiadanie ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie składa się z podstawowej umowy z możliwością jej rozszerzenia na przykład o: 

  • leczenie szpitalne,
  • poważne zachorowanie,
  • nowotwór,
  • śmierć w wypadku komunikacyjnym,
  • rehabilitację,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków.

W podstawowej wersji występuje tylko jedno zdarzenie, czyli zgon osoby ubezpieczonej w sposób naturalny. Natomiast jest możliwość rozszerzenia tej umowy o wyżej wymienione opcje. Należy wiedzieć, że ubezpieczenie na życie działa na całym świecie. Wykupione ubezpieczenie działa już po 24 godzinach od podpisania umowy, więc praktycznie od razu jesteśmy ubezpieczeni.

Warto także zaznaczyć, że ubezpieczenie nie działa w pewnych przypadkach’ każda polisa zawiera wyłączenia odpowiedzialności, a dodatkowo limity, których nie możemy przekroczyć – pobyt w szpitalu spowodowany przedawkowaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych lub pobyt w szpitalu krótszy niż 3-4 dni.

Czym kierować się przy wyborze ubezpieczenia?

Najważniejsza jest przede wszystkim firma, od której będziemy kupować ubezpieczenie na życie. Warto sprawdzić ich opinie, renomę, a także lata działania na polskim rynku. Ważny jest również czas trwania ubezpieczenia – przy zakupie wybieramy okres ubezpieczenia. Niezwykle ważną kwestią jest to, że:

  • w razie zakończenia się ubezpieczenia towarzystwo wypłaca nam należności uzbierane przez lata. W takiej sytuacji jest to ubezpieczenie terminowe, a zatem na czas określony, a w przypadku dożycia końca terminu ubezpieczenia towarzystwo wypłaca nam dodatkową sumę;
  • inną opcją jest ubezpieczenie bezterminowe, które trwa dożywotnio, natomiast opłata składek jest krótsza. Składki ubezpieczenia są mniejsze, jak również suma ubezpieczenia. To bardzo dobra opcja dla osób starszych, i to właśnie przez nich jest najczęściej wybierana. W razie ich śmierci ich najbliżsi lub osoby uposażone są zabezpieczone.

Opcji ubezpieczenia na życie jest wiele, za ich wyborem decydują składki, czas trwania ubezpieczenia, zakres ochrony i wiele innych czynników.

Ubezpieczenie na życie – grupowo czy może indywidualnie?

Czym się różni grupowe ubezpieczenie od indywidualnego? Pierwsze najczęściej proponowane jest przez pracodawcę każdemu pracownikowi. Mamy zatem możliwość ubezpieczyć się na wypadek śmierci lub ewentualnie innych zdarzeń losowych, ale w wybranym z góry towarzystwie. Najczęściej jest ono opłacane przez samego pracodawcę lub po prostu ustalona suma jest odciągana z naszego wynagrodzenia.

Inaczej jest w przypadku indywidualnego ubezpieczenia; takowe musimy znaleźć samodzielnie. Niezależnie od tego, gdzie postanowimy podpisać umowę, możemy decydować o tym, jaki dokładnie zakres ochrony nas interesuje oraz jaką ofertę wybieramy, porównując ceny. Cena zbiorowego ubezpieczenia na życie waha się od 50 do kilkuset złotych miesięcznie. Za taką składkę możesz otrzymać nawet kilkanaście zdarzeń objętych ochroną. 

Oczywiście zwróćmy uwagę, że grupowe będzie kosztowało nas więcej czasu, ponieważ każda osoba, która będzie wliczona w ubezpieczenie, musi przejść szereg badań. W indywidualnym jesteśmy tylko my sami, więc mniej czasu zajmie nam podpisanie umowy i przejście badań. Zaletą i wadą może okazać się zakres objętych ubezpieczeniem sytuacji losowych, które zapisane są w ogólnych warunkach OWU.

Niektóre oferty, które są aktualnie na rynku ubezpieczeń, mają możliwość rozszerzenia w ramach ubezpieczenia grupowego. Warto jednak porównać zakres ochrony oraz ceny w wielu towarzystwach’ pamiętajmy, że zawsze istnieje możliwość rozszerzenia danej umowy do takiej, która będzie nas satysfakcjonowała.

Dodaj komentarz