Bocznica kolejowa to jeden z elementów trasy kolejowej. Jest jednym z odgałęzień głównych torów. Wykorzystuje się ją w różnych celach. Najczęściej służy do wykonywania załadunków i rozładunków, napraw, konserwacji czy postoju taboru. Dzięki nim wszystkie te czynności mogą zostać wykonane bez konieczności blokowania trasy i przejazdów innych pociągów. Zazwyczaj każda z tras posiada kilka bocznic. Istnieją również prywatne bocznice.

Do czego służą bocznice kolejowe?

Budowa bocznic kolejowych w przypadku dużych zakładów produkcyjnych lub przemysłowych umożliwi sprawne i bezproblemowe funkcjonowanie całego łańcucha dostaw. Obowiązkiem jest, żeby każda bocznica kolejowa posiadała własne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, świadectwo bezpieczeństwa wydane przez Urząd Transportu Kolejowego oraz wszelkie inne urządzenia niezbędne do jej obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa.

Jak przebiega budowa bocznic kolejowych?

Planując budowę bocznicy kolejowej, należy rozpocząć od przygotowania niezbędnej dokumentacji. Najważniejszym krokiem jest sprawdzenie, czy na danym obszarze, na którym miałaby powstać bocznica, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli teren nie posiada planu, trzeba wystąpić do odpowiedniego organu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Z uwagi na to, że bocznica kolejowa jest obiektem złożonym, podczas planowania budowy nie powinno być wymagane spełnienie wszystkich warunków ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Następnie należy przygotować  projekt trasy oraz projekt budowy i uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie prac. Następnym krokiem jest znalezienie profesjonalnej firmy, która oferuje usługi takie jak budowa czy rozbiórka torów kolejowych. Zadba ona o prawidłowy przebieg wykonania wszystkich niezbędnych elementów bocznicy kolejowej, takich jak nasyp kolejowy, trakcja i tory. Współpraca z taką firmą zapewni także możliwość przeprowadzania regularnych przeglądów, konserwacji i napraw bocznicy, żeby korzystanie z niej było bezpieczne.

Dodaj komentarz