Młodzi pozytywnie oceniają swoje finanse i z optymizmem patrzą w przyszłość. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos MORI na zlecenie International Personal Finance, grupy do której należy Provident, 45 proc. przedstawicieli pokolenia Zet (18-25 lat) pochodzących z badanych państw, uważa, że ich sytuacja materialna jest lepsza niż ich rodziców, kiedy byli w tym samym wieku.

Badanie Ipsos MORI przeprowadzone było na 7 rynkach, na których działa IPF (Czechy, Węgry, Litwa, Rumunia, Hiszpania, Polska i Meksyk). Wynika z nich, że pokolenie dzisiejszych 18-25-latków to w kwestii finansów zdecydowani optymiści. Poproszeni o porównanie swojej sytuacji materialnej do sytuacji rodziców, kiedy ci byli w ich wieku, 45 proc. badanych wskazało, że jest ona zdecydowanie lub nieco lepsza. 25 proc. respondentów stwierdziło, że nie zauważyło różnicy, a pogorszenie odczuło 24 proc. pytanych.

Polacy bardziej optymistyczni w kwestii finansów niż Hiszpanie

Optymizm jest szczególnie charakterystyczny dla mieszkańców państw byłego bloku wschodniego (Rumunia, Czechy, Litwa, Polska), w których około połowa badanych stwierdza, że ich sytuacja finansowa jest lepsza niż ich rodziców, kiedy byli w tym samym wieku. Największą różnicę w kwestiach finansowych pomiędzy „wczoraj” a „dziś” odczuwają Rumuni – 54 proc. z nich ocenia swoją sytuację materialną jako lepszą niż pokolenia ich rodziców. Co więcej, 33 proc. młodych Rumunów stwierdziło, że ich kondycja finansowa jest znacznie lepsza niż starszego pokolenia. Zdecydowaną poprawę odczuwa także 27 proc. Polaków oraz po 23 proc. Czechów i Litwinów.

Nieco mniej przekonani do poprawy kondycji finansowej są młodzi Węgrzy i Meksykanie. W Meksyku dominuje wrażenie o jedynie nieznacznej poprawie sytuacji finansowej względem czasów młodości rodziców – wskazało tak 34 proc. badanych z tego państwa. Natomiast 32 proc. młodych Węgrów nie zauważyło zmiany ani na lepsze, ani na gorsze. Na tle pozostałych badanych państw wyróżnia się Hiszpania, gdzie aż 38 proc. respondentów wskazuje na gorszą sytuację finansową niż sytuacja ich rodziców, kiedy byli w tym samym wieku, przy czym 18 proc. badanych Hiszpanów uważa, że było to zdecydowane pogorszenie. Tylko 32 proc. młodych mieszkańców Hiszpanii mówi o poprawie finansowej, a 13 proc. stwierdziło, że jest ona znacząca.

Rola edukacji finansowej

Młodzi z optymizmem patrzą w przyszłość i oczekują dalszych pozytywnych zmian. 65 proc. przedstawicieli pokolenia Zet uważa, że w ciągu następnego roku ich sytuacja finansowa się polepszy. Wśród młodych Polaków ten odsetek wyniósł 62 proc. – mówi Anna Karasińska, ekspert ds. badań rynkowych w Provident Polska.- Dodatkowo uwidacznia się związek między oceną swojego stanu posiadania, a odbytą formalną edukacją dotyczącą zarządzania osobistymi finansami. Osoby, które zostały przeszkolone w tym zakresie, częściej wskazują na pozytywne zmiany w przestrzeni swoich finansów (68 proc.) niż osoby, które nie miały do czynienia z takimi działaniami (63 proc.) – dodaje Anna Karasińska.

O ogromnej roli edukacji finansowej nikogo nie trzeba jednak przekonywać. Ważne, by informacje kierowane do młodych były w przystępnej dla nich formie. Provident od 2016 roku prowadzi projekt edukacyjny Co z tym hajsem?!, w którym 3 youtuberów bada temat zarządzania codziennym budżetem. Ola, Maksym i Szymon tworzą materiały wideo, które wprowadzają ich rówieśników w świat gospodarowania pieniędzmi. W najnowszym materiale zapytali młodych mieszkańców Gdańska, jak oceniają swoją kondycję finansową względem ich rodziców.

Młodzi Gdańszczanie okazali się jeszcze bardziej optymistyczni niż respondenci badania Ipsos MORI na zlecenie IPF. Tylko nieliczni stwierdzali, że ich sytuacja finansowa jest gorsza niż ich rodziców, kiedy byli w tym samym wieku. Przechodnie, przepytani przez yotuberów z kanału Co z tym hajsem?!, wskazywali, że dzisiaj młodzi mają o wiele więcej możliwości niż wcześniejsze pokolenia, chociażby znalezienia intersującej i dobrze płatnej pracy.

O badaniu Ipsos MORI 

Ipsos MORI przeprowadził wywiady z osobami pełnoletnimi w wieku 18-25 lat z Czech (n=500), Węgier (n=500), Litwy (n=500), Meksyku (n=500), Polski (n=500), Rumunii (n=500) i Hiszpanii (n=500) z internetowego panelu respondentów. Wywiady przeprowadzono online między 29 marca a 15 kwietnia na zlecenie International Personal Finance.

Dodaj komentarz