Usługa faktoringu jest obecnie bardzo popularna w Polsce. Korzystają z niej zarówno duże, jak i małe firmy, którym zależy na utrzymaniu płynności finansowej i konkurencyjności na rynku. Rozwiązanie to umożliwia odblokowanie pieniędzy, jakie przedsiębiorca wystawiający faktury z odroczonym terminem płatności standardowo otrzymałby od kontrahenta dopiero po pewnym czasie. Na czym dokładnie polega usługa faktoringu? Podpowiadamy.

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa umożliwiająca przedsiębiorcom zamianę faktur za gotówkę. Dwa podmioty, które ze sobą współpracują w ramach tego rozwiązania to faktor i faktorant. Faktor to instytucja finansowa zajmująca się świadczeniem usługi faktoringu, z kolei faktorant to strona umowy, która wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności swoim kontrahentom, ale nie chce czekać na zapłatę od swoich odbiorców, dlatego jej kontrahenci swoje należności regulują na konto firmy faktoringowej. Przedsiębiorstwo, które oferuje usługę faktoringu na przykład na stronie https://pragmago.pl/faktoring-online/, po otrzymaniu faktury od faktoranta przekazuje mu pewną część takiej należności.

Jak działa faktoring?

Faktoring to usługa, z której korzysta coraz więcej zarówno dużych, jak i małych firm. Warto więc wiedzieć, na czym dokładnie polega. Po podpisaniu umowy faktoringowej faktorant przekazuje faktorowi nieprzeterminowaną fakturę z wydłużonym terminem płatności. Po jej zweryfikowaniu firma faktoringowa wypłaca mu nawet  90% takiej należności, a następnie czeka na uregulowanie faktury przez klienta faktoranta. 

W przypadku faktoringu pełnego faktor przejmuje pełną odpowiedzialność za wykupioną należność, dlatego w razie ewentualnych problemów z wypłacalnością klienta faktoranta, bierze na siebie ewentualną windykację takich należności. Koszty faktoringu pełnego zazwyczaj są wyższe niż niepełnego. W przypadku wersji niepełnej to faktorant odpowiada za to, aby jego kontrahent spłacił swoje zobowiązanie w terminie. W przeciwnym wypadku zobligowany jest do zwrócenia pieniędzy otrzymanych od firmy faktoringowej.

Jakie są zalety faktoringu?

Faktoring jest coraz chętniej wykorzystywaną przez polskie i zagraniczne firmy usługą, ponieważ ma wiele zalet. Przede wszystkim przedsiębiorca ma możliwość uzyskania natychmiastowego dostępu do zamrożonych środków, co wpływa na poprawę sytuacji finansowej firmy i stabilizację jej przychodów. Dodatkowo faktoring nie obniża zdolności kredytowej, a koszty jego finansowania można odliczyć od podatku dochodowego i VAT. Warto też podkreślić, że środki uzyskane od faktora można przeznaczyć na dowolny cel.

Dodaj komentarz