W obecnych czasach bardzo często rozliczanie się z kontrahentem nie odbywa się już za pomocą gotówki czy tradycyjnego przelewu. W przypadku obustronnej zgody zarówno klienta, jak i kontrahenta mogą zostać uregulowane poprzez inną formę, zwaną kompensatą zobowiązań. Czym jest i kiedy można z nich skorzystać? Podpowiadamy.

Kompensata faktury – o czym mowa w praktyce?

Zanim poznamy, czym tak naprawdę jest kompensata faktury, warto jest wiedzieć, kim w ogóle jest kontrahent. Jest to zwykle przedsiębiorstwo, które jest drugą stroną umowy. Przykładowo, jeśli zajmujemy się produkcją kosmetyków, to naszymi kontrahentami będą właściciele drogerii czy sklepów, które w swoim asortymencie przewidują ich sprzedaż. W tym momencie dwóch przedsiębiorców ma wobec siebie zobowiązania, a uregulowanie płatności możliwe jest poprzez obniżenie go do wysokości wierzytelności niższej.

Na rynku każda transakcja wiąże się z pewnym ryzykiem. Jeśli jednak płatność za dostarczone towary nastąpiła w momencie ich wydania to nie musimy martwić się o wypłacalność danego kontrahenta. Sprawa nieco komplikuje się, gdy godzimy się na udzielenie mu kredytu kupieckiego, a także wystawiamy fakturę z odroczonym terminem płatności. Pamiętajmy, że w każdej chwili jesteśmy w stanie sprawdzić naszego kontrahenta w Krajowym Rejestrze Długów, w skrócie KRD. W ten sposób jesteśmy w stanie zabezpieczyć do pewnego stopnia swoje interesy.

Kiedy można skorzystać z kompensaty faktury?

Warunki, w jakich możliwa jest kompensata faktury, określa Art. 498 z Kodeksu Cywilnego. Mowa w nim o tym, że jeśli dwie osoby są jednocześnie wobec siebie dłużnikami oraz wierzycielami to każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony. Możliwe to będzie tylko wtedy, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub produkty tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku. Na czym polega kompensata faktury w praktyce? Przede wszystkim strony transakcji muszą być wobec siebie dłużnikami i wierzycielami jednocześnie.

Obie wierzytelności objęte kompensatą muszą być wymagalne, lecz mogą być również dochodzone na drodze sądowej. Ich przedmiotem muszą być pieniądze bądź rzeczy tej samej wartości, a kompensatę stosuje się do wartości niższej z nich. W przypadku spełnienia wszystkich tych warunków dochodzi do kompensaty ustawowej i wystarczą jedynie oświadczenia, które spisują obydwie strony. Muszą tam być zawarte zgody na rozliczenia oraz należności właśnie drogą kompensaty.

Dodaj komentarz