Największa w Polsce debata młodzieży z kandydatami do PE zorganizowana przez organizacje MaY i PROM zakończy się podpisaniem przez polityków #EuroDeklaracji zawierającej zobowiązania, na których skorzystamy wszyscy.

Już za tydzień, 20 maja, członkowie polskich organizacji młodzieżowych i czołowi kandydaci do Parlamentu EU będą debatować o tym w jaki sposób odwrócić narastający, globalny trend marnowania żywności, wody i energii oraz stopniowego pogarszania się jakości życia miliardów osób na całym świecie. Debata rozpocznie się o godzinie 16.00 w Centrum Konferencyjnym Polin w Warszawie. Na jej zakończenie politycy podpiszą #Eurodeklarację – zobowiązanie do działania w Brukseli na rzecz uruchomienia mechanizmów zapobiegających tym groźnym tendencjom. Organizatorami debaty są międzynarodowa młodzieżowa organizacja MaY oraz Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM). Projekt realizowany jest w ramach Kampanii „The Fair Times” przy współpracy z Fundacją „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska.

W dyskusji, poza młodzieżą, wezmą udział osoby, które z racji pozycji na listach wyborczych zapewne już wkrótce będą nas reprezentować w Parlamencie Europejskim. Będą to m.in.: Danuta Hübner i Marek Belka startujący z listy Koalicji Europejskiej, Ryszard Czarnecki i Konstanty Radziwiłł reprezentujący PiS, Anita Sowińska oraz Adam Traczyk z partii Wiosna, Piotr Apel z Kukiz’15, a także Julia Zimmermann z Partii Razem.

Punktem wyjścia debaty są Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych, a zwłaszcza Cel 12, czyli „Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji”. Wszystko w kontekście mechanizmów, którymi dysponuje Zjednoczona Europa, by efektywniej zużywać energię i inne zasoby, zapewnić ludziom dostęp do podstawowych usług oraz godziwych miejsc pracy, poprawić ich jakość życia. Kulminacją będzie podpisanie przez kandydatów do PE #EuroDeklaracji „Czym jest dla mnie 12 SDG?”. Dokument ten stanie się ponadpartyjnym zobowiązaniem do zaangażowania się w Brukseli w działania, które mogą wpłynąć na uruchomienie tych mechanizmów już dziś.

„Jesteśmy zagrożeniem dla samych siebie. Marnotrawimy ponad dwa miliardy ton żywności rocznie, gdy dwa miliardy osób cierpi z powodu niedożywienia lub głodu. Zanieczyszczamy wodę szybciej niż przyroda jest w stanie ją oczyścić. Śmiecimy i trwonimy zasoby energii. Gdyby, zgodnie z szacunkami naukowców, populacja świata w 2050 roku wzrosła do 9,6 miliarda osób, to do prowadzenia naszego dzisiejszego stylu życia potrzebowalibyśmy bogactw naturalnych odpowiadających trzykrotności zasobów naszej planety! Możemy to powstrzymać, ale musimy działać wspólnie, razem. Wierzę, że #EuroDeklaracja jest ważnym krokiem do tego celu” – powiedział Piotr M. Trabski, prezes i założyciel MaY.

„Kampania The Fair Times, w ramach której odbywa się nasza debata skupia osoby i organizacje z całej Europy działające w obszarach Sprawiedliwego Handlu, ekonomii społecznej i solidarnej, rolnictwa organicznego, rozwoju międzynarodowego oraz ochrony klimatu. Jej celem jest wzmocnienie roli Unii Europejskiej w promocji zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Mam nadzieję, że warszawska dyskusja pomoże w realizacji tego zadania. Tym bardziej, że usłyszymy na niej ważny głos młodzieży. Ważny, bo rzadko słyszalny. A w czasie, gdy Rada Europy zamierza drastycznie okroić budżet na działania młodzieżowe może on rozlegać się jeszcze rzadziej niż dotąd” – powiedział Damian Ciachorowski z MaY.

„Jestem przekonany, że dzięki tej debacie młodzi ludzie liczniej pójdą do wyborów i zagłosują na kandydatów, którzy opowiedzą się za zrównoważoną konsumpcją i produkcją. UE może wprowadzić realne zmiany na lepsze w tym obszarze. Dlatego powinniśmy mieć w Brukseli reprezentantów, którzy rozumieją, że np. ignorując gigantyczną wyspę śmieci na Oceanie Spokojnym zmierzamy ku krawędzi. Chciałbym, żeby politycy potraktowali #EuroDeklarację serio, bo to jest w interesie wszystkich” – powiedział Mateusz Czerniga, przewodniczący Polskiej Rady Ogranizacji Młodzieżowych.

Główne zadania 12 Celu SDG to m.in. wdrożenie programów dotyczących zrównoważonej konsumpcji i produkcji dla wszystkich krajów, zapewnienie do 2030 roku efektywnego zużywania zasobów naturalnych, zmniejszenie o połowę globalnej ilość marnowanej żywności per capita, zapewnienie stabilnego i ekologicznego zarządzania chemikaliami i wszystkimi odpadami, obniżenie poziomu generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling, podniesienie świadomości ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

Plan debaty:

  • 16:00-17:00 Dyskusja młodzieży z ekspertami – 9 stolików tematycznych. Cel: konfrontacja rzeczywistości z założeniami Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz przygotowanie do dyskusji w sprawie działań UE w tej kwestii.
  • 17:00-17:20 Przerwa kawowa.
  • 17:20-17:30 Uroczyste otwarcie wydarzenia.
  • 17:30-19:00 Debata panelowa kandydatów do Parlamentu Europejskiego z młodzieżą, która połączona będzie z czasem na krótką prezentacje programów wyborczych poszczególnych ugrupowań.
  • 19:00-19:30 #Meet-up! – bezpośrednia rozmowa polityków z młodzieżą. Wspólne wypracowanie rekomendacji działań przez młodzież i kandydatów do Parlamentu Europejskiego dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju.
  • 19:30-19:40 Podpisanie #EuroDeklaracji „Czym jest dla mnie 12 SDG?” przez kandydatów do Parlamentu Europejskiego.
  • 19:40-20:00 Konferencje prasowe kandydatów.

***

  • Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska reprezentuje w Polsce Fairtrade International. Celem Fundacji jest promowanie sprawiedliwych relacji handlowych opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju, dzięki którym ludzie poprzez swoją pracę mogą zapewnić godne życie sobie i swoim rodzinom oraz rozwijać swój potencjał. Misja ta jest realizowana poprzez budowanie świadomości, edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji oraz działania na rzecz zwiększania dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce.
  • MaY (Make actions Y’all) to międzynarodowa organizacja założona 1 maja 2013 roku w Polsce. Społeczność MaY skupia młodych ludzi – od nastolatków do trzydziestolatków. Razem tworzą wizję budowy lepszej przyszłości opartej na 2 filarach:

– Społeczności, która poprzez wspólne działania może wpływać na pozytywne zmiany na całym świecie;

– Ekosystemie cyfrowym dla rozwoju – platformie internetowej na której rozwijane są narzędzia cyfrowe dla organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych, instytucji, biznesu, mediów, edukacji, osób z różnych dziedzin itp.

Źródło: https://may.am

  • Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, to forum współpracy organizacji pozarządowych których członkami są młodzi Polacy. Celem PROM jest między innymi popularyzacja uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, informowanie opinii publicznej o stanie polityki na rzecz młodzieży w Polsce oraz reprezentowanie organizacji członkowskich.

Źródło: https://prom.info.pl

Dodaj komentarz